"Фінансовий простір" - це електронний фаховий науковий журнал, що заснований у 2011 році, видавцем якого є Львівський національний університет імені Івана Франка.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

"Фінансовий простір" включено до категорії "Б" фахових видань України (Наказ МОН України від 02.07.2020 р. №886 (Додаток 4)).

Index Copernicus Journals Master List 2021  (ICV 2021: 100, ICV 2020: 85.14, ICV 2019: 80.51)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Метою журналу «Фінансовий простір» є оприлюднення результатів наукових досліджень з теоретичних і практичних проблем функціонування і розвитку економіки та фінансової системи, які відповідають сучасному рівню економічної науки за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

Журнал приймає статті, які відповідають загальним критеріям значимості за спеціальностями – 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

__________________________________________________________________________________________________________________

Статті у журналі публікуються українською та англійською мовами.

Періодичність виходу журналу - 4 рази на рік.

_________________________________________________________________________________________________________________

Всім опублікованим статтям у науковому журналі "Фінансовий простір" (починаючи з 2019 р.) присвоюється індекс DOI, що робить публікації наших авторів доступнішими для вчених усього світу та у багато разів підвищить вірогідність цитування цих праць. 

DOI префікс журналу: 10.18371

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Видання включено до провідних міжнародних інформаційних та наукометричних баз: 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________